Agenda

Szkolenie adresowane jest do osób reprezentujących różne dyscypliny nauki, które pragną wykorzystać moc obliczeniową współczesnych kart graficznych w swoich aplikacjach, w szczególności dla początkujących programistów CUDA, jak i dla osób, które pragną zoptymalizować istniejące już aplikacje CUDA.

Od uczestników szkolenia wymagane są:

posiadanie własnego laptopa, najlepiej z zainstalowanych systemem Linux/Unix i klientem SSH pozwalającym na forwardowanie środowiska graficznego (ssh -X/-Y)
praktyczna znajomość środowiska programowanie C/C++ oraz powłoki systemowej BASH lub podobnej


Agenda:

  9:00 - 10:00 Wprowadzenia do programowania w standardzie CUDA
10:00 - 10:15 Przerwa
10:15 - 12:45 Hands-on
    Część teoretyczna przeplatana ćwiczeniami praktycznymi, w szczególności:

  • kompilatory i debuggery dla CUDA
  • API CUDA, alokacja różnych typów pamięci, kopiowanie obszarów pamięci
  • pisanie i uruchamianie 'kerneli' CUDA
  • najczęstsze błędy logiczne w aplikacjach CUDA

12:45 - 13:45 Przerwa na lunch
13:45 - 15:45 Optymalizacja kodu

     Część teoretyczna przeplatana ćwiczeniami praktycznymi, w szczególności:

  •   różne typy pamięci CUDA, zalety i wady
  •   optymalizacja istniejącego kodu
  •   CUDA Visual Profiler


15:45 - 16:00 Przerwa

16:00 - 16:30 Programowanie na wielu kartach

  • problemy, zalety, wady
  • systemy kolejkowe
  •  przykładowe aplikacje


16:30 - 17:00 Dyskusja, pytania


Szkolenie jest realizowane w ramach projektu POWIEW.


Godz. rozpoczęcia: 09:00
Godz. zakończenia: 17:00
Miejsce: PCSS, ul. Z. Noskowskiego 10, Poznań, Willa, sala 14

Ostatnia modyfikacja: Monday, 3 October 2016, 13:52 PM