Agenda

Szkolenie adresowane jest do użytkowników naukowych, którzy będą wkrótce prowadzić obliczenia na nowych komputerach zainstalowanych w PCSS w ramach projektu PL-Grid, POWIEW oraz KDM.

1. Procedury formalne związane z dostępem do systemów PCSS.

2. Architektura klstra GPU i SGI UV

3. Dostęp zdalny do systemów.

4. Zarządzanie zadaniami obliczeniowym (system kolejkowy):

  • sprawdzanie dostępnych kolejek
  • przygotowywanie skryptów uruchomieniowych z zadaniami
  • zlecanie i usuwanie zadań

5. Praca z narzędziami programistycznymi (kompilatory i biblioteki).

6. Zgłaszanie problemów, pomoc przy optymalizacji oprogramowania.

Wtęp wolny!


Godz. rozpoczęcia: 10:00
Godz. zakończenia: 12:00
Miejsce: PCSS, ul. Z. Noskowskiego 10, Poznań, Willa, sala 14


Ostatnia modyfikacja: Monday, 3 October 2016, 13:13 PM