Agenda

Szkolenie jest kontynuacją pierwszego szkolenia "Wprowadzenie do MPI". Od uczestników wymagamy podstawowej wiedzy z zakresu kompilacji kodów źródłowych, znajomości poruszania się po systemach typu Unix, elementarnej wiedzy z zakresu przetwarzania w środowisku rozproszonym i MPI(1).

Wykład obejmie wiadomości z następującego zakresu:

  • Dlaczego MPI2 ?
  • Zarządzanie procesami.
  • Zarządzanie dostępem do danych użytkownika, operacje na plikach.
  • Komunikacja międzyprocesowa.
Godz. rozpoczęcia: 10:00
Godz. zakończenia: 12:00
Miejsce: PCSS, ul. Z. Noskowskiego 10, Poznań, Willa, sala 14

Ostatnia modyfikacja: Monday, 3 October 2016, 12:09 PM