Agenda

Szkolenie organizowane przez Dział Aplikacji PCSS, jest adresowane jest do osób reprezentujących różne dyscypliny nauki, które pragną wykorzystać moc obliczeniową współczesnych kart graficznych w swoich aplikacjach, w szczególności dla osób tworzących aplikacje w standardzie CUDA dla których pojedyncze jednostki obliczeniowe nie spełniają oczekiwanych wymagań.

Od uczestników szkolenia wymagane są:

  • posiadanie własnego laptopa, najlepiej z zainstalowanych systemem Linux/Unix i klientem SSH pozwalającym na forwardowanie środowiska graficznego (ssh -X/-Y),
  • praktyczna znajomość środowiska programowanie C/C++, powłoki systemowej BASH lub podobnej oraz znajomości standardu CUDA w stopniu co najmniej średnio-zaawansowanym.


W programie szkolenia:

  • pisanie aplikacji na wiele kart GPU jednocześnie, z naciskiem na efektywną komunikację pomiędzy urządzeniami,
  • testowanie wydajności nowych funkcjonalności dostępnych w architekturach NVIDIA FERMI oraz KEPLER (stos, rekurencja, dynamiczne zagnieżdżanie funkcji typu global),
  • optymalizacja aplikacji pod architektury FERMI i KEPLER,
  • hands-on, czyli praktyczne zastosowanie poznanej wiedzy z użyciem klastra GPGPU.
Godz. rozpoczęcia: 09:00
Godz. zakończenia: 15:00
Miejsce: PCSS, Poznań, ul. Noskowskiego 10, sala 14 (willa)

Ostatnia modyfikacja: Monday, 3 October 2016, 12:03 PM