Agenda

Celem szkolenia jest wprowadzenie do tematyki obliczeń na komputerach dużej mocy.

Szkolenie jest przeznaczone dla użytkowników aplikacji. Nie jest wymagana znajomość programowania.

W ramach szkolenia realizowane są następujące zagadnienia:

  •  Motywacja dla tworzenia systemów obliczeniowych o wysokiej wydajności (HPC).
  • Ogólna charakterystyka komputerów dużej mocy.
  • Różnice przy uruchamianiu aplikacji na PC i na superkomputerze - (zarządzanie plikami w różnych architekturach sprzętowych: SMP, MPP, klastry, rola systemów kolejkowych).
  • Efektywne programowanie w komputerach dużej mocy (komputery równoległe, korzyści ze zrównoleglenia, efektywne programowanie w OpenMP, efektywne programowanie w MPI, ograniczenia superkomputera).
  • Obliczenia i programowanie równoległe (różne aspekty obliczeń równoległych).
  • Analiza efektywności systemów HPC (umiejętność przewidywania efektywności aplikacji uruchomionej na superkomputerze).
  • Nowe obszary badawcze (energooszczędne rozproszone systemy obliczeniowe).

Godz. rozpoczęcia: 12:00
Godz. zakończenia: 14:30
Miejsce: PCSS, ul. Z. Noskowskiego 10, Poznań, Willa, sala 14


Ostatnia modyfikacja: Monday, 3 October 2016, 11:38 AM