LINUX. Wprowadzenie do systemu operacyjnego - zarządzanie procesami. cz. 4

    Celem szkolenia jest zapoznanie użytkownika ze strukturą i podstawowymi funkcjami
    jądra systemu operacyjnego Linux, w szczególności z zarządzaniem
    procesami.

    W ramach szkolenia przedstawiono podstawowe polecenia dotyczące procesów.
    Z kolei scharakteryzowano sygnały będące odpowiedzią jądra
    na wyjątkowe stany, jakie wystąpiły podczas wykonywania programu przez
    proces użytkownika. Omówiono funkcje systemowe związane z obsługą
    sygnałów.
    Na koniec przedstawiono funkcje jądra systemu operacyjnego, dotyczące
    zarządzania pamięcią operacyjną, urządzeniami wejścia/wyjścia i plikami.

    Wszystkie omawiane zagadnienia zilustrowano na przykładach.
   

    Godz. rozpoczęcia: 12:00

    Godz. zakończenia: 14:00

    Miejsce: PCSS, Poznań, ul. Noskowskiego 10, Willa, sala 14.

    Kontakt: szkkdm@man.poznan.pl

Ostatnia modyfikacja: Thursday, 26 January 2017, 11:15 AM