LINUX. Wprowadzenie do systemu operacyjnego - użytkowanie. cz.1

Celem kursu jest zapoznanie użytkownika z podstawowymi poleceniami systemu operacyjnego Linux.
W ramach kursu przedstawiono strukturę systemu Linux, jego cechy i system plików.
Omówiono podstawowe programy usługowe, edytory i powłokę systemu Linux.
Zaprezentowano na przykładach podstawowe polecenia systemowe stosowane przez użytkownika systemu.
Jest to pierwsza część szkolenia w zakresie tej tematyki.

Wszystkie omawiane zagadnienia zilustrowano na przykładach.

Godz. rozpoczęcia: 12:00

Godz. zakończenia: 14:00

Miejsce: PCSS, ul. Z.Noskowskiego 10, Poznań, Willa B10

Kontakt: szkkdm@man.poznan.pl

Ostatnia modyfikacja: Thursday, 26 January 2017, 11:15 AM