LINUX. Wprowadzenie do systemu operacyjnego - zarządzanie procesami. cz.3. (2014.02.28)

Celem szkolenia jest zapoznanie użytkownika ze strukturą i podstawowymi funkcjami
jądra systemu operacyjnego Linux, w szczególności z zarządzaniem
procesami.

W ramach szkolenia zdefiniowano procesy i stany procesów,
scharakteryzowano funkcje systemowe realizowane w jądrze, pułapki i przerwania.
Omówiono tworzenie, usuwanie i zawieszanie procesu, oraz przedstawiono
podstawowe polecenia dotyczące procesów.

Jest to pierwsze szkolenie z zagadnień zarządzania procesami w Linuksie.
Kolejne szkolenia będą poświęcone obsłudze sygnałów, oraz funkcjom
jądra systemu operacyjnego, dotyczących zarządzania pamięcią operacyjną,
urządzeniami wejścia/wyjścia i plikami.

Wszystkie omawiane zagadnienia zilustrowano na przykładach.

Godz. rozpoczęcia:
12:00
Godz. zakończenia: 14:00
Miejsce: PCSS, Poznań, ul. Noskowskiego 10, Willa, sala 14.
Kontakt: szkkdm@man.poznan.pl

Wstęp wolny,
Zapraszamy!

Ostatnia modyfikacja: Thursday, 26 January 2017, 11:15 AM