LINUX. Wprowadzenie do systemu operacyjnego - programowanie powłoki. cz. 2

Celem kursu jest zapoznanie użytkownika z podstawowymi cechami interpretatora
poleceń systemu operacyjnego Linux, zwanego powłoką,
oraz z programowaniem w języku powłoki.

W ramach kursu scharakteryzowano dostępne powłoki, omówiono zmienne środowiskowe,
przeadresowywanie wejścia/wyjścia, przetwarzanie potokowe, wieloprogramowość.
Wprowadzono również podstawowe kwestie dotyczące programowania w powłoce,
mianowicie procedury powłoki, wykorzystanie struktur sterujących i funkcje wewnętrzne
powłoki.

Wszystkie omawiane zagadnienia zilustrowano na przykładach.

Godz. rozpoczęcia: 12:00

Godz. zakończenia: 14:00

Miejsce: PCSS, Poznań, ul. Noskowskiego 10, Willa, sala 14.

Zapraszamy!

Ostatnia modyfikacja: Thursday, 26 January 2017, 11:14 AM