Prezentacja wprowadzająca do cyklu szkoleń z zakresu bezpiecznego programowania.