Celem szkolenia jest wprowadzenie do tematyki obliczeń na komputerach dużej mocy.
Szkolenie jest adresowane przede wszystkim dla nowych użytkowników zasobów obliczeniowych dużej mocy. Nie jest wymagana znajomość programowania.
Tematyka:

    Motywacja dla budowania systemów obliczeniowych o wysokiej wydajności (HPC).
    Ogólna charakterystyka komputerów dużej mocy.
    Różnice przy uruchamianiu aplikacji na PC i na superkomputerze - (zarządzanie plikami w różnych architekturach sprzętowych: SMP, MPP, klastry, rola systemów kolejkowych).
    Obliczenia i programowanie równoległe (aspekty obliczeń równoległych).
    Korzystanie z systemu EAGLE - Tier-1 w infrastrukturze europejskiej PRACE.
    Oprogramowanie
    Uruchamianie zadań z poziomu shella.
    System kolejkowy SLURM

27 lutego 2019
PCSS
sala 0.31
Godz. rozpoczęcia: 10:00
Godz. zakończenia: 12:30

Liczba miejsc ograniczona (20 osób).