W ramach szkolenia, na przykładzie środowiska hostingu aplikacji Web opartego na technologiach LAMP (Linux - Apache - MySQL - PHP), zostaną przedstawione najważniejsze aspekty bezpieczeństwa platformy. Prowadzący krótko wprowadzą do pojęć takich jak strategia ochrony dogłębnej czy ekonomia zabezpieczeń oraz opowiedzą o kluczowych obszarach mogących mieć wpływ na poziom zabezpieczeń środowiska. Zostaną przedstawone wskazówki dotyczące konfiguracji poszczególnych komponentów, a także sposoby samodzielnej weryfikacji osiągniętego poziomu zabezpieczeń w podstawowym zakresie.
Szkolenie mieć będzie charakter techniczny i jest przeznaczone dla administratorów wskazanych systemów i usług, a także dla osób zainteresowanych bezpieczeństwem IT.

Prowadzący: Grzegorz Kowalski, Błażej Pelichowski