Celem kursu jest zapoznanie użytkownika z podstawowymi poleceniami systemu operacyjnego Linux.