Celem kursu jest zapoznanie użytkownika z podstawowymi cechami interpretatora poleceń systemu operacyjnego Linux, zwanego powłoką,
oraz z programowaniem w języku powłoki.