Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników zasobów obliczeniowych PCSS.