Celem szkolenia jest zapoznanie użytkownika ze strukturą i podstawowymi funkcjami jądra systemu operacyjnego Linux, w szczególności z zarządzaniem
procesami.