Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników komputerów PCSS.