Wewnętrzne spotkanie konsorcjum PRACE-Lab.

Organizator lokalny: PCSS

Narzędzie: Webex

Dzień 1 9:00-14:00

KS 15:00

Dzień 2  9:00-14:30

Rejestracja tylko dla osób posiadających klucz rejestracyjny przesłany pocztą e-mail.


Welcome  for 4 days of hands-on sessions on Parallel Programming, Performance Optimization, Artificial Intelligence, and Machine & Deep Learning delivered by Intel engineers.

Explore exciting topics including scientific and technical computing, computer vision, image and pattern recognition, machine learning, optimized deep learning and big data analytics.

No special requirements and pre-work.  Please bring and use  your own – Intel®-based – laptop. We will provide all required  access to software and technology during the session.

2020.10.26 14:00-18:00 Warsaw time

2020.10.27 14:00-18:00 Warsaw time

2020.10.28 14:00-18:00 Warsaw time

2020.10.29 14:00-18:00 Warsaw time

 

Dates

Topics

Time

 

 

 

Day 1 (26/10)

HPC today: : technologies for fast and reliable data processing, transmission, and storage.

 

 

HW: Intel XPU overview : CPU/GPU roadmap & product overview

 

15min

Intel oneAPI initiatives:  Software on GPUs, workloads & containers, Transitioning from Intel® Parallel Studio XE to oneAPI

 

45min

ML  hands-on (1/2)

 

Intel® Distribution for Python*  on Intel XPU 

 

1h

BREAK

15min

Intel® Scalable Dataframe Compiler – effective usage of data frames in Python

 

1h

Intel® oneAPI Data Analytics Library – data analytics  performance  library   

 

1h

 

 

 

Day 2 (27/10)

ML  hands-on (2/2)

 

Optimized  frameworks for ML  XGBoost*, TensorFlow*, PyTorch*, etc   

 

1h

Intel oneAPI Collective Communications Library – using HPC clusters for DNN training  

 

1h

BREAK

15min

Analytics Zoo – neural network  infrastructure for Spark Hadoop   

 

1h

Intel® openVINO toolkit – visual inference and neural network optimization toolkit  

 

1.5h

 

 

 

Day 3 (28/10)

Code optimization  hands-on (1/2)

 

 

Integration of Intel tools into CI/CD  

 

45min

Intel® Math Kernel Library  , help accelerate math processing routines, increase application performance, and reduce development time  

 

1h

BREAK

15min

Intel DCP ++   

 

1h

 

 

 

Day 4 (29/10)

Code optimization  hands-on (2/2)

 

 

Offload Advisor - code modernization, programming guidance, and performance estimation tool that supports the DPC++ language and OpenMP* on CPU and GPU

 

1.5h

BREAK

15min

Profiling applications  with  Intel® VTune™ Profiler 

 

1h

Intel® VTune™ Profiler -  performance analysis and microarchitecture optimizations  

 

1h

 

 

 

 

 

 


Seminarium pt. "SIMULIA Optimization Day" jest organizowane przez firmę Budsoft wraz z Poznańskim Centrum Super-komputerowo Sieciowym i Instytutem Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej.

Tematem seminarium będą zagadnienia dotyczące optymalizacji topologicznej i optymalizacji parametrycznej prowadzone za pomocą programów SIMULII (Dassault Systemes): Tosca i Isight. 
Uczestnicy seminarium będą mogli usłyszeć o tym, jakie korzyści w badaniach naukowych i rozwojowych w przemyśle oraz procesach projektowania i rozwoju produktów przynosi stosowanie nowoczesnych technik optymalizacyjnych w połączeniu z analizami MES.

W seminariach będą również omawiane najnowsze narzędzia SIMULII do symulacji procesów związanych z wytwarzaniem przyrostowym (additive manufacturing).

Miejsce seminarium:
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, ul. Jana Pawła II 10, 61-139 Poznań, sala: 0.31

Rejestracja:

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

TARGET AUDIENCE:

Master students, PhD students, postdoctoral researchers, other students and researchers

BRIEF CONTENTS:

Workshop gives a short introduction to the purposes of HPC computing. Overview on basic principles: main components of HPC system, working with queue system. Presentation of how one can exploit potential of a supercomputer with different kinds of parallelism.


ORGANISERS:

Radoslaw Januszewski, Maciej Brzezniak

TIME SLOT:

Wednesday May 15 2019,
Room 0.31AB, 14:30 – 18:30

PREREQUISITES
● Basic knowledge of Linux command line;
● Own laptop with SSH client installed.

TARGET AUDIENCE:

Developers of services and applications for HPC, security analysts BRIEF CONTENTS: Modern authentication and authorization mechanisms ‘CTF’ (Capture The Flag) workshop, where participants will learn and design auth(z) and auth(N) and in the end... code-in (into a prepared environment):

ORGANISERS:

PSNC Cybersecurity Dept. team: Pawel Berus, Gerard Frankowski, Mikołaj Dobski, Paweł Węgrzak

TIME SLOT
Wednesday May 15 2019, Room 0.26 C, 14:30 – 18:30

PREREQUISITES
● Own laptop
● Fluent English
● Basic knowledge of Java
● Running HyperV/VirtualBox
● WiFi

On invitation only.